Skip to content

VIZIJA IN POSLANSTVO

Naše vodilo je postati ena izmed strokovnih in uspešnih slovenskih družb na področju projektnega vodenja pri gradnji objektov. Skupaj z zunanjimi sodelavci smo usposobljeni, tehnološko opremljeni in specializirani za zadovoljevanje potreb, zahtev in pričakovanj investitorja. Ne odnehamo dokler v celoti ne uresničimo investitorjevo željo. S strokovnim, na znanju, izkušnjah in usposobljenosti temelječem delu zaposlenih želimo še utrditi naš ugled dobrega projektnega vodje, povečati našo konkurenčnost in poslovno uspešnost.

POSLANSTVO

   • Povrniti zaupanje, spoštovanje in strokovnost slovenskega gradbeništva v našem prostoru.

   • Dvigniti in okrepiti

   • Projektno vodenje v Sloveniji.

    Projekti in projektno vodenje nujno zahtevajo timsko delo vseh vključenih.

   • Na vseh področjih delovanja želimo zagotoviti najvišje standarde kakovosti.

   • Ustvarjati okolje, ki bo omogočalo nadaljnjo osebnostno in strokovno rast zaposlenih.

   • Vedno smo in vedno bomo upoštevali družbeno odgovorno ravnanje.

   • Strmimo in odločno sledimo projektnemu cilju.