O podjetju

                                                                        

Družba: TRINGRAD NOVA d.o.o.,
              projektiranje in inženiring v gradbeništvu

Naslov:  Obrtniška ulica 5, 6000 Koper
Telefon: 05/ 625 00 25
Telefax: 05/ 625 00 26
Elektronska pošta: tringrad.nova@siol.net
Direktor: Darko Žitko, univ.dipl.inž.grad.
Zaposleni: 4
Leto ustanovitve: 2001
ID za DDV: SI46879838
Matična št: 661400
TRR: 10100-0032454158 pri Banki Koper d.d.